Webbstandarder

Välkommen till webbstandarder.se!

Här kommer inom kort en sida som kommer påvisa möjligheterna med webbstandarder för vanliga webbplatser och bloggar.

Bakom projektet står Seoserver.